9. Privacy Policy

Polityka prywatności

 

Poniższy dokument stanowiący politykę prywatności, opisuje, w jaki sposób zapewniamy Użytkownikom naszej strony internetowej pełny dostęp do informacji: w jaki sposób, w jakim celu i na jakich zasadach gromadzone są dane osobowe przekazywane nam przez Użytkownika naszych stron internetowych. Dokument opisuje również, w jaki sposób wykorzystywane są pliki cookies.

Pkt 1  Postanowienia ogólne

1.1. Korzystając z niniejszej strony internetowej https.infoglob-energia.pl, akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników, oraz wyjaśnia zagadnienia związane z ich przetwarzaniem.

1.3. Wydawcą serwisu i Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za jego pośrednictwem jest Infoglob Łukasz Pietras 97 420 Szczerców, pl. św. Floriana 18                   NIP 7691858550

1.4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

1.5. Dane osobowe Użytkowników, zgromadzone z użyciem naszej strony internetowej, przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.5.1. Z dniem 25.05.2018 roku Administrator stosuje odpowiednio przepisy:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.6 Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.7 Użytkownikowi strony internetowej www.infoglob-energia.pl, przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

1.8. Dane osobowe gromadzone przez Administratora z użyciem strony WWW nie są przekazywane podmiotom trzecim.

1.9. Firma Infoglob Łukasz Pietras deklaruje, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

Pkt 2 Prawo kontroli, dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania

2.1. Każdy użytkownik, który wypełnił formularz (formularz kontaktowy lub/i rejestracyjny) lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe Administratorowi strony internetowej www.infoglob-energia.pl, przysługuje prawo:

 • prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania jego danych osobowych,
 • prawo dostępu do jego danych osobowych,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

2.2. Pytania oraz ewentualne zastrzeżenia związane z tym, w jaki sposób Administrator przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adresy: https://infoglob-energia.pl/.  Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Danych Osobowych https://giodo.gov.pl

Użytkownik naszej strony internetowej może się do nas zwrócić z żądaniem udostępnienia informacji, jakie dane na jego temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. W tym celu prosimy o kontakt mailowy https://infoglob-energia.pl/,

Dane osobowe użytkowników strony internetowej https://infoglob-energia.pl/ , przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych poprzez stronę internetową i w celach wskazanych przy każdej takiej usłudze (procesie), na przykład w zakresie:

 • skorzystania z formularza kontaktowego,
 • skorzystania z formularza zapytania o ofertę,

skorzystania z kontaktu mailowego.

 

Pkt 4 Pliki „cookies

4.1. Podczas korzystania ze strony https://infoglob-energia.pl, na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, tablecie lub smartfonie) zapisywane mogą być niewielkie pliki tzw. cookies. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co pozwala na dostosowanie zawartości strony WWW do preferencji odbiorców (użytkowników).

4.2. Wykorzystujemy następujące pliki cookie:

 • pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony WWW; dane te mogą być przekazywane do panelu analitycznego Google Analytics,
 • pliki reklamowe – pliki te mogą być wykorzystywane przez Wydawcę lub przez współpracujące z Wydawcą podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań (np. reklama remarketingowa Google, Facebook lub innej sieci reklamowej),
 • pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google), z których może korzystać Użytkownik, z serwisem https://infoglob-energia.pl/,

4.3. W trakcie korzystania przez Użytkownika ze strony www.kolektory.com, korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: plików sesyjnych oraz plików stałych. Pliki sesyjne to tak zwane pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika strony do czasu wylogowania, opuszczenia naszej strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki Użytkownika. Stałe pliki są natomiast przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony (komputer, smartfon) przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika urządzenia, na którym odbywa się przeglądanie naszych stron.

4.4. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies.

Informacje, jak wyłączyć mechanizm cookies dla poszczególnych przeglądarek, można znaleźć pod tymi adresami:

W przeglądarce Chrome, W przeglądarce Firefox, W przeglądarce Opera,W przeglądarce Internet Explorer, W przeglądarce Safari

4.5. Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach www.infoglob-energia.pl

Pkt 5 Oferta na stronie WWW oraz zapytania ofertowe

5.1. Informacje zawarte na stronie internetowej https://infoglob-energia.pl/, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 121). Szczegółowe informacje o usługach, produktach i ich cenach każdorazowo przedstawiane są przez osoby odpowiedzialne za kontakt ze strony https://infoglob-energia.pl/,

5.2. Kierowane do Wydawcy (Administratora) zapytania ofertowe bezpośrednio z użyciem adresu e-mail lub z użyciem formularza dostępnego na stronie www.studialfa.pl (zawierające między innymi dane osobowe), wykorzystywane są wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie i przechowywane są w bazie Administratora danych dla celów statystycznych nie dłużej niż 24 miesiące.

Pkt 6  Bezpieczeństwo

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Pkt 7  Wykaz powierzeń

7.1 Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 Infoglob Łukasz Pietras 97 420 Szczerców, pl. św. Floriana 18   – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

7.2 Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Pkt 8 Zmiany w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na naszych stronach internetowych.